Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatky v roce 2020

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.

platné pro rok 2020

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 20.6.2019 a IX. Sjezdu MRS ze dne 5.10.2019 platí pro rok 2020 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie: cena v Kč:

Dospělí 1.250,-

Udržovací 450,-

Mládež 200,-

· Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

· Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

· Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

· Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

2. zápisné:

Kategorie cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let 1.000,-

Zápisné hradí vždy: · Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS

· Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky       MP          MP republiková             P               P republiková

Roční                        950,-       3.550,-                            1.000,-      3.700,-

Poloviční                  500,-           x                                    500,-          x

Měsíční                    650,-            x                                   650,-          x

Týdenní                    400,-           x                                   400,-           x

Denní                        150,-           x                                   150,-          x

Mládež                      300,-           x                                   300,-          x

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání

prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

· Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

· Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

· Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS. · Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky       MP             P

Roční                       5.000,-        6.000,-

Měsíční                    3.000,-        4.000,-

Týdenní                    1.000,-        1.500,-

Denní                           400,-           600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. · Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

 

Všeobecné informace:

· Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

· Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

· Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda: · MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS · P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS

· MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS

· P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a