Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh progravu výroční schůze

Ahoj všem,

ruším výroční schůzi delegátů dne 29.03.2020. náhradní termín bude svolán
dle situace koronavir.

Výbor se ruší též.

Budou provedeny jen zkoušky na státní rybářský lístek 9:00 hod klubovna.
Přítomní - Ing. Novotný, místopředseda Řezníček a předseda.


Uvědomte všechny žadatele z MS na státní rybářský lístek.

Pokud to vyjde zašlu seznam.
Předseda

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

(1) Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Konice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18250, se sídlem Vodní 293, IČ 005 48 049 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 30.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku Konice, informační tabuli a zasláním do všech místních skupin návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

 

(2) Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

1. Zahájení

2. Volba komisí

3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019

4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020

5. Volba nových členů výboru

6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise

7. Schválení usnesení

8. Diskuze

9. Závěr

 

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail konice@momrs.cz

 

 

V Konici dne 30.12.2019.

 

 

 

 

______________________________

Miroslav Kadlec

předseda výboru pobočného spolku