Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceny povolenek pro rok 2019

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.
platné pro rok 2019
Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 21.6.2018 a 20.9.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).
1. členské příspěvky:
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, o.s.
 • Dospělí                     450,- Kč
 • Mládež do 15 roků   200,- Kč
2. zápisné:
Zápisné hradí vždy:
 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, o.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, o.s.
 • dospělí a mládež 16 - 18 let      1 000,- Kč
3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):
Druh povolenky           . MP republiková           . P republiková
Roční 950,- 3.250,-      1.000,- 3.400,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,-

x

Bližší podmínky pro rok 2018 - 19                    15,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků MO.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Je bezpodmínečně nutné k žádosti o vydání poloviční povolenky doložit Prohlášení o souhlasu s nakládáním osobních údajů GDPR. Tiskopisy pro jednotlivé skupiny (ZTP,mládež a studenti) jsou ke stažení v Příspěvku GDPR na našem webu ! ZTP vzor č. 2, mládež a děti vzor č. 3, studenti vzor č. 1
 • Každý žadatel o povolenku musí mít dle Stanov MRS par.7 odst.3e splněnu brigádnickou povinnost za předcházející rok nebo uhrazenou náhradu ve výši 1 000,- Kč.  Podle usnesení výboru pobočného spolku Konice jsou od této povinnosti v našich podmínkách osvobozeny i ženy .
 
4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:
 
Druh povolenky MP         . P         .
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní ...400,- ...600,-
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!
 
Všeobecné informace:
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
Legenda:
 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • k bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ! Zápisné nehradí mládež do 15 let.
 • k bodu 2: MO může poskytnout žadateli slevu, rozdíl v ceně povolenky však musí doplatit z finančních prostředků MO. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.
 • Všeobecné : Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!  Povolenka musí být označena razítkem a podpisem toho kdo povolenku vydal !!! Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv. Povolenky jsou barvy modré MP pro členy, zelené P pro členy, hnědé MP pro nečleny, fialové P pro nečleny.

Copyright © 2010 - Moravský rybářský svaz, o.s..

Základními články místní organizace jsou místní skupiny se sídlem:

Čechy pod Kosířem, Konice, Ludmírov, Pěnčín, Skřípov, Stražisko

V těchto místních skupinách zajišťují prodej všech druhů povolenek k rybolovu (pouze pro členy rybářských svazů) následující funkcionáři:

Čechy pod Kosířem Palička Petr, Čechy pod Kosířem 195, tel. 775 909 836, e-mail petr.cechy@seznam.cz
Konice Grepl František, Konice, Radošovec 699, tel. 736 625 194
Ludmírov Josef Vychodil , tel.: 733 703 931
Pěnčín Dvorský Dušan, Pěnčín 88, tel. 732 339 725, e-mail vladkadvorska@seznam.cz
Skřípov Kadlec Miroslav, Skřípov 184, tel. 736 271 584
Stražisko Fifková Markéta, Kostelec na Hané 332, tel. 728 464 791, e-mail fifkafrantisek@seznam.cz

Platby za povolenky se provádí výhradně v bezhotovostním styku. Na základě předloženého dokladu o úhradě výdejce vydá povolenku. Platbu je možno též provést poštovní poukázkou, kterou lze získat od výdejce povolenek. Nebo je možno úhradu provést přímo v Komerční bance na číslo účtu 19-2117360287/0100.

Bezpodmínečně nutné je uvést jako variabilní symbol členské číslo ( výjimečně datum narození ) bez toho nebude platba přiřazena a členský příspěvek bude uznán po uhrazení smluvní pokuty 100,- Kč !!!

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ronrogers

(thanks, 17. 7. 2017 6:05)

Thanks for sharing this nice post.Looks s o good and happy for reading.Main idea of your essay topic must be cleared and you must write it in an excellent way. If you have you can write it well by taking help from custom essay writing services, it will be get through internet. Refer custom essay if you do not know anything about writing works and you will get better information such as tips and guidelines for your works.Visit https://www.essayguardian.com/