Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Konice

konice.jpeg

 

Vítejte na stránkách  Moravského rybářského svazu, z.s. 

pobočný spolek Konice.

 • pobočný spolek Konice se od roku 2013 začleňuje pod Moravský rybářský svaz, z.s.
 • Od listopadu 2012 nové telefonní číslo pobočný spolek Konice: mobil – 722 063 366
 • Od 1. 6. 2009 byl otevřen nový revír Romže 3C v katastru obce Skřípov skládající se z pěti rybníčků o celkové výměře 2,8 ha.
Sídlo MO MRS Konice
Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.
platné pro rok 2019
Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 21.6.2018 a 20.9.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).
1. členské příspěvky:
Kategorie cena v Kč
Dospělí                                 . 450,-
   
Mládež do 15 r. 200,-
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z.s.
 
2. zápisné:
Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let  1.000,-
   
Zápisné hradí vždy:
 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, z.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, z.s.
3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, z.s. a ČRS):
Druh povolenky MP          . MP republiková P          . P republiková
Roční 950,- 3.250,-      1.000,- 3 400,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x
 
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 
 • pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků p.s..
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Všichni žadatelé o poloviční povolenky musí k žádosti doložit podepsané Prohlášení o souhlasu s nakládáním s osobními údaji GDPR ! Vzory tiskopisů lze stáhnout na našem webu v Příspěvku GDPR takto: Studenti vzor č. 1, ZTP vzor č.2, Mládež a děti vzor č. 3
 • Každý žadatel o povolenku musí mít dle Stanov MRS par.7 odst.3e splněnu brigádnickou povinnost za předcházející rok nebo uhrazenou náhradu ve výši 1 000,- Kč.  Podle usnesení výboru pobočného spolku Konice jsou od této povinnosti v našich podmínkách osvobozeny i ženy .
 
4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:
 
Druh povolenky MP          . P          .
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní ...400,- ...600,-
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!
 
Všeobecné informace:
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
Legenda:
 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s. a ČRS
 
 
Základními články pobočného spolku jsou místní skupiny se sídlem:
Čechy pod Kosířem
Konice
Ludmírov
Pěnčín
Skřípov
Stražisko
V těchto místních skupinách zajišťují prodej všech druhů povolenek k rybolovu (pouze pro členy rybářských svazů) následující funkcionáři:
Čechy pod Kosířem
Palička Petr, Čechy pod Kosířem 195, tel. 775 909 836, e-mail petr.cechy@seznam.cz
Konice
Grepl František, Konice, Radošovec 699, tel. 736 625 194
Ludmírov
Josef Vychodil tel.: 733 703 931
Pěnčín
Dvorský Dušan, Pěnčín 88, tel. 732 339 725, e-mail dvorskavladka@seznam.cz
Skřípov
Kadlec Miroslav, Skřípov 184, tel. 736 271 584
Stražisko
Fifková Markéta, Kostelec na Hané 332, tel. 728 464 791, e-mail fifkafrantisek@seznam.cz
Platby za povolenky se provádí výhradně v bezhotovostním styku. Na základě předloženého dokladu o úhradě výdejce vydá povolenku. Platbu je možno též provést poštovní poukázkou, kterou lze získat od výdejce povolenek. Nebo je možno úhradu provést přímo v Komerční bance na číslo účtu 19-2117360287
POZOR - nebude-li na složence nebo příkazu k úhradě uveden jako variabilní symbol ČÍSLO PRUKAZKY člena pobočného spolku MRS Konice je dle usnesení konference  MRS Konice povinen člen za dohledání platby zaplatit smluvní pokutu 100,- Kč
 
 
 

Mapa