Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Konice

konice.jpeg

 

Vítejte na stránkách  Moravského rybářského svazu, z.s. 

pobočný spolek Konice.

  • pobočný spolek Konice se od roku 2013 začleňuje pod Moravský rybářský svaz, z.s.
  • Od listopadu 2012 nové telefonní číslo pobočný spolek Konice: mobil – 722 063 366
  • Od 1. 6. 2009 byl otevřen nový revír Romže 3C v katastru obce Skřípov skládající se z pěti rybníčků o celkové výměře 2,8 ha.
Sídlo MO MRS Konice

Placení členských známek v roce 2020

- Členská známka a povolenka musí být zaplacena v roce 2020 ne v roce 2019 ! ! !

- Placení členské známky je do konce měsíce února 2020 tj. 29.02.2020 (sobota)

- Cena členské známky je 1250,- Kč, pro členy, kteří si budou v roce 2020 kupovat jakoukoli povolenku k lovu ryb. Členská známka se bude platit hotově u výdejce členských známek – povolenek.

- Udržovací členská známka stojí 450, Kč.(člen si nebude brát povolenku na rok 2020) Členská známka se bude platit hotově u výdejce členských známek – povolenek.

- Pokud během roku člen, který si zaplatil udržovací členskou známku si to rozmyslí či přehodnotí a bude si chtít koupit povolenku na rok 2020 musí opětovně zaplatit znovu členskou známku v hodnotě 1250, Kč. Členská známka se bude platit hotově u výdejce členských známek – povolenek.

- Součástí členské známky je i zaplacení brigádnické povinosti a to v částce 800,- Kč. Tato částka zůstává v příjmu MRS PS z.s. v Konici.

- Placení brigádnické povinnosti je pro všechny členy od 16 roků do konce života. Sjezd MRS žádnou úlevu pro členy MRS neschválil.

P O Z O R. Placení povolenek

- Placení povolenek a dalších poplatků (stanovy, podmínky výkonu rybářského práva, průkaz a pod) se hradí přes banku nebo šekem, který obdržíte předem nebo u výdejce povolenek. Povolenky nesmí být hrazeny v hotovosti. Nevyžadujte to po členech vydávající členské známky a povolenky.

- Tištěná podoba Bližších podmínek výkonu rybářského práva je součásti povolenky.(ne aplikace v mobilu apod.)

Toto jsou zásadní změny, které byli schváleny na sjezdu MRS v Blansku

Placení si řídí vydávající povolenek

- MS Skřípov, Miroslav Kadlec tel. 736 271 584 - MS Pěnčín, Dušan Dvorský tel. 732 339 725

- MS Konice, František Grepl tel. 736 625 194 - MS Ludmírov, Josef Vychodil tel. 733 703 931

- MS Stražisko, M. Fifková tel. 728 464 791-MS Čechy pod Kosířem, P. Palička tel. 775 909 836

Vypracoval předseda MRS Konice ve spolupráci s výborem MRS PS, z.s., Konice

 

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.

platné pro rok 2020

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 20.6.2019 a IX. Sjezdu MRS ze dne 5.10.2019 platí pro rok 2020 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie:              cena v Kč:

Dospělí                  1.250,-

Udržovací                 450,-

Mládež                      200,-

· Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

· Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

· Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

· Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

2. zápisné:

Kategorie          cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let 1.000,-

Zápisné hradí vždy: · Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS

· Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

                  Druh povolenky      MP        MP republiková        P                P republiková

                  Roční                       950,-         3.550,-                     1.000,-        3.700,-

                  Poloviční                 500,-            x                              500,-              x

                  Měsíční                    650,-            x                              650,-              x

                  Týdenní                   400,-            x                              400,-              x

                  Denní                       150,-            x                              150,-              x

                  Mládež                     300,-            x                              300,-              x

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání

prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

· Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

· Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

· Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle § 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS. · Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky                            MP                   P

Roční                                             5.000,-              6.000,-

Měsíční                                          3.000,-              4.000,-

Týdenní                                         1.000,-              1.500,-

Denní                                                400,-                 600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně. · Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

Všeobecné informace:

· Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

· Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

· Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda: · MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS · P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS

· MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS

· P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

 
Základními články pobočného spolku jsou místní skupiny se sídlem:
Čechy pod Kosířem
Konice
Ludmírov
Pěnčín
Skřípov
Stražisko
V těchto místních skupinách zajišťují prodej všech druhů povolenek k rybolovu (pouze pro členy rybářských svazů) následující funkcionáři:
Čechy pod Kosířem
Palička Petr, Čechy pod Kosířem 195, tel. 775 909 836, e-mail petr.cechy@seznam.cz
Konice
Grepl František, Konice, Radošovec 699, tel. 736 625 194
Ludmírov
Josef Vychodil tel.: 733 703 931
Pěnčín
Dvorský Dušan, Pěnčín 88, tel. 732 339 725, e-mail dvorskavladka@seznam.cz
Skřípov
Kadlec Miroslav, Skřípov 184, tel. 736 271 584
Stražisko
Fifková Markéta, Kostelec na Hané 332, tel. 728 464 791, e-mail fifkafrantisek@seznam.cz
 
 
 
 

Mapa