Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Konice

konice.jpeg

 

Vítejte na stránkách  Moravského rybářského svazu, z.s. 

pobočný spolek Konice.

 • pobočný spolek Konice se od roku 2013 začleňuje pod Moravský rybářský svaz, z.s.
 • Od listopadu 2012 nové telefonní číslo pobočný spolek Konice: mobil – 722 063 366
 • Od 1. 6. 2009 byl otevřen nový revír Romže 3C v katastru obce Skřípov skládající se z pěti rybníčků o celkové výměře 2,8 ha.
Sídlo MO MRS Konice
Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.
platné pro rok 2016
Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 18.6.2015  platí pro rok 2016 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).
1. členské příspěvky:
Kategorie cena v Kč
Dospělí                                 . 400,-
   
Mládež do 15 r. 200,-
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, z.s.
 
2. zápisné:
Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let  1.000,-
   
Zápisné hradí vždy:
 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, z.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, z.s.
3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, z.s. a ČRS):
Druh povolenky MP          . MP republiková P          . P republiková
Roční 950,- 3.150,-      1.000,- 3.250,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x
Důležité upozornění : V roce 2016 budou vydány nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů ! Protože při rybolovu je každý rybář povinen mít tento dokument u sebe, je nutné při úhradě povolenky zaplatit i jeho vydání !!!! Cena se tak zvyšuje o 15,- Kč  !!!
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 
 • pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků p.s..
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 
4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:
 
Druh povolenky MP          . P          .
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní ...400,- ...600,-
Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!
 
Všeobecné informace:
 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
Legenda:
 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, z.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, z.s. a ČRS
 
 
Základními články pobočného spolku jsou místní skupiny se sídlem:
Čechy pod Kosířem
Konice
Ludmírov
Pěnčín
Skřípov
Stražisko
V těchto místních skupinách zajišťují prodej všech druhů povolenek k rybolovu (pouze pro členy rybářských svazů) následující funkcionáři:
Čechy pod Kosířem
Palička Petr, Čechy pod Kosířem 195, tel. 775 909 836, e-mail petr.cechy@seznam.cz
Konice
Grepl František, Konice, Radošovec 699, tel. 736 625 194
Ludmírov
Jedlička Miroslav, Hvozd 60, tel. 605 723 450
Pěnčín
Dvorský Dušan, Pěnčín 88, tel. 732 339 725, e-mail dvorskavladka@seznam.cz
Skřípov
Kadlec Miroslav, Skřípov 184, tel. 736 271 584
Stražisko
Fifková Markéta, Kostelec na Hané 332, tel. 728 464 791, e-mail fifkafrantisek@seznam.cz
Platby za povolenky se provádí výhradně v bezhotovostním styku. Na základě předloženého dokladu o úhradě výdejce vydá povolenku. Platbu je možno též provést poštovní poukázkou, kterou lze získat od výdejce povolenek. Nebo je možno úhradu provést přímo v Komerční bance na číslo účtu 19-2117360287
POZOR - nebude-li na složence nebo příkazu k úhradě uveden jako variabilní symbol ČÍSLO PRUKAZKY člena pobočného spolku MRS Konice je dle usnesení konference  MRS Konice povinen člen za dohledání platby zaplatit smluvní pokutu 100,- Kč
 
 
 

Mapa